Vår kunnskapDine muligheter
StøttespillerTil andres suksess
Kvalitet og fornøyde kunderSolid aktør for levering av tjenester
Regnskap for alle bransjerLang erfaring innen landbruk og næringsliv

Vi bryr oss om våre kunder, sammen skaper vi gode resultater!

Vårt fokus er kvalitet og fornøyde kunder!

****

Endring av åpningstider i sommer – se «Aktuelt»

Tidsfrister

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk 3. termin 16.07.18

Frist for levering av A-melding for juli 05.08.18

Frist for levering og betaling av mva-melding 3. termin 18
31.08.18

Frist for levering av A-melding for august 05.09.18

Skattekalender

Referanser