Vår kunnskapDine muligheter
StøttespillerTil andres suksess
Kvalitet og fornøyde kunderSolid aktør for levering av tjenester
Regnskap for alle bransjerLang erfaring innen landbruk og næringsliv

Vi bryr oss om våre kunder, sammen skaper vi gode resultater!

Vårt fokus er kvalitet og fornøyde kunder!

Tidsfrister

Skattemelding for næringsdrivende, lønnstakere og pensjonister er tilgjengelig elektronisk 04.04.18

Frist for levering av A-melding for mars
05.04.2018

Frist for levering og betaling mva-melding 2017, primærnæringen, 10.04.2018

Frist for levering og betaling av mva-melding 1. termin 2018
10.04.2018

Frist for å endre skattemelding for lønnstakere og pensjonister 30.04.18

Frist for betaling av skatt og arbeidsgiveravgift for 2. termin 2018
15.05.2018

Skattekalender

Referanser