Vår kunnskapDine muligheter
StøttespillerTil andres suksess
Kvalitet og fornøyde kunderSolid aktør for levering av tjenester
Regnskap for alle bransjerLang erfaring innen landbruk og næringsliv

Vi bryr oss om våre kunder, sammen skaper vi gode resultater!

Vårt fokus er kvalitet og fornøyde kunder!

Tidsfrister

Frist for levering av A-melding for april 05.05.18

Frist for betaling av skatt og arbeidsgiveravgift for 2. termin 18
15.05.18

Frist for levering av skattemeldingen for næringsdrivende 31.05.18

Frist for levering av A-melding for mai 05.06.18

Frist for levering og betaling av mva-melding 2. termin 18
10.06.18

Skattekalender

Referanser