EtableringNyskapning
Solid aktør for levering av tjenesterRegnskap, Rådgivning, Kvalitetsarbeid
Vi tilpasser til ditt behovEffektiv økonomistyring, hva ønsker du?
Til det beste for den enkelte
TF regnskap

Vi bryr oss om våre kunder, sammen skaper vi gode resultater!

Tidsfrister

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for 2. termin 18.05.21

Frist for levering av skattemelding for næringsdrivende og aksjeselskap 31.05.21

Frist for levering av A-melding for mai 05.06.21

Frist for levering og betaling av mva-melding for 2. termin 10.06.21

Skattekalender

Referanser