EtableringNyskapning
Solid aktør for levering av tjenesterRegnskap, Rådgivning, Kvalitetsarbeid
Vi tilpasser til ditt behovEffektiv økonomistyring, hva ønsker du?
Til det beste for den enkelte
TF regnskap

TF regnskap og Finnøy Økonomi styrker sin posisjon i Ryfylke

I dag tar TF regnskap et nytt steg i utviklingen av selskapet. Bransjen vår er i endring og det samme opplever mange av kundene våre. Vi har lyst til å styrke laget vårt med bredere og sterkere fagkompetanse.

Les mer om fusjonen her

Vi bryr oss om våre kunder, sammen skaper vi gode resultater!

Tidsfrister

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for 5. termin 15.11.22

Frist for levering av A-melding for november 05.12.22

Frist for levering og betaling av mva-melding for 5. termin 10.12.22

Frist for levering av A-melding for desember 05.01.23

Skattekalender

Referanser