Vår kunnskapDine muligheter
StøttespillerTil andres suksess
Kvalitet og fornøyde kunderSolid aktør for levering av tjenester
Regnskap for alle bransjerLang erfaring innen landbruk og næringsliv

Vi bryr oss om våre kunder, sammen skaper vi gode resultater!

Vårt fokus er kvalitet og fornøyde kunder!

Tidsfrister

Frist for levering av A-melding for desember 05.01.19

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk 6. termin 15.01.19

Frist for levering av A-melding for januar 05.02.19

Frist for levering og betaling av mva-melding 6. termin
11.02.19

Skattekalender

Referanser