Vår kunnskapDine muligheter
StøttespillerTil andres suksess
Kvalitet og fornøyde kunderSolid aktør for levering av tjenester
Regnskap for alle bransjerLang erfaring innen landbruk og næringsliv

Vi bryr oss om våre kunder, sammen skaper vi gode resultater!

Tidsfrister

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk 4. termin 15.09.19

Frist for levering av A-melding for september 05.10.19

Frist for levering og betaling av mva-melding 4. termin 2019
10.10.19

Skattekalender

Referanser