EtableringNyskapning
Solid aktør for levering av tjenesterRegnskap, Rådgivning, Kvalitetsarbeid
Vi tilpasser til ditt behovEffektiv økonomistyring, hva ønsker du?
Til det beste for den enkelte
TF regnskap

Vi bryr oss om våre kunder, sammen skaper vi gode resultater!

Tidsfrister

Frist for levering og betaling av mva-melding for 1. termin 10.04.21

Frist for levering og betaling av mva-melding for primærnæringen for 2020 10.04.21

Frist for endre og levere skattemelding for lønnstakere og pensjonister 30.04.21

Frist for levering av A-melding for april 05.05.21

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for 2. termin 15.05.21

Skattekalender

Referanser