Vår kunnskapDine muligheter
StøttespillerTil andres suksess
Kvalitet og fornøyde kunderSolid aktør for levering av tjenester
Regnskap for alle bransjerLang erfaring innen landbruk og næringsliv

Vi bryr oss om våre kunder, sammen skaper vi gode resultater!

Vårt fokus er kvalitet og fornøyde kunder!

Tidsfrister

Frist for levering av A-melding for januar 05.02.19

Frist for levering og betaling av mva-melding 6. termin 2018
11.02.19

Frist for levering av A-melding for februar 05.03.19

Frist for levering og betaling av mva-melding virksomheter med årstermin 2018 11.03.19

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk 1. termin 15.03.19

Skattekalender

Referanser