Åpningstider i sommer

Vårt kontor på Tau er åpent gjennom hele sommeren.

I juli vil åpningstidene være mandag – fredag fra kl. 08.00 – 15.00

Vårt kontor på Forsand og Hjelmeland vil være stengt uke 28 – 29 – 30

(12.07.21 – 01.08.21)

Vårt kontor på Hjelmeland er fra og med august bemannet tirsdag, onsdag og fredag hver uke.