BankID blir periodevis utilgjengelig

Grunnet bytte av driftsleverandør hos BANKID kan en oppleve at BankID

i perioder blir utilgjengelig i periode 21. – 26. Oktober.

Dette gjelder alle banker i Norge.

Betalinger som skal utføres i denne perioden bør godkjennes senest 20. Oktober.

For ytterligere informasjon se BankID sine nettsider.