TF regnskap i dag

Vi har hatt en betydelig økning i antall kunder og ansatte. Vi har satset på en bredere kundemasse. Dette har gitt oss lang erfaring innen alle selskapsformer. Våre kunder er i dag alt fra de enkleste personlige selskaper til store aksjeselskaper. Bransjene som våre kunder representerer er mangfoldig.  Fortsatt har vi en betydelig kundemasse innen landbruk.

TF regnskap har i dag 18 ansatte. 5 av våre ansatte er autoriserte regnskapsførere.

Vi har kontor på Tau, Forsand og Hjelmeland.

TF regnskap satser på kvalitet og høy kompetanse for å kunne tilby deg som kunde kun det beste.

TF regnskap sin historie

TF regnskap as bygger på tidligere SR-Regnskap as, som tilbød regnskapstjenester hovedsakelig til landbruket. InfoRegn as tok over SR-Regnskap as i 1992.

TF regnskap as ble etablert i 1996, da ansatte i InfoRegn as tok over kontorene på Tau og Forsand. Derav navnet Tau & Forsand Regnskap as, siden endret til TF regnskap as.

I september 2017 kjøpte TF regnskap as firmaet Hjelmeland EDB Regnskap as. Siden den tid har firmaet vært lokalisert i både Forsand, Hjelmeland og Strand og tilbyr tjenester innen næringsliv og landbruk.