John Erevik

John Erevik

Bedriftsrådgiver
Autorisert regnskapsfører

Telefon: 51 74 48 88 / 958 89 025
E-post: john@tf-regnskap.no

Odd Jøssang

Odd Jøssang

Regnskapsrådgiver - Landbruk
Autorisert regnskapsfører

Telefon: 51 74 48 86 / 958 79 052
E-post: odd@tf-regnskap.no

Svein Levik

Svein Levik

Regnskapsrådgiver - Landbruk
Autorisert regnskapsfører

Telefon: 51 74 48 98/ 906 51 744
E-post: svein@tf-regnskap.no

Helga Stople

Helga Stople

Leder - Regnskapsrådgiver
Autorisert regnskapsfører

Telefon: 51 74 48 91 / 990 16 711
E-post: helga@tf-regnskap.no

Jorunn S. Seljeskog

Jorunn S. Seljeskog

Administrativ leder
Lønnsansvarlig

Telefon: 51 74 48 83 / 928 54 040
E-post: jorunn@tf-regnskap.no

Mona Beate Berge

Mona Beate Berge

Regnskapsrådgiver - Landbruk
Autorisert regnskapsfører

Telefon Tau: 51 74 48 92 / Forsand: 51 74 48 97
E-post: mona@tf-regnskap.no

Siri Vervik

Siri Vervik

Leder - Regnskapsrådgiver

Telefon: 51 74 48 85 / 476 36 819
E-post: siri@tf-regnskap.no

Kirsti Haldorsen

Kirsti Haldorsen

Resepsjonsansvarlig

Telefon: 51 74 48 80
E-post: kirsti@tf-regnskap.no

Anna Cecilie Løndalen

Anna Cecilie Løndalen

Regnskapsrådgiver
Autorisert regnskapsfører

Telefon: 51 74 48 94
E-post: anna-cecilie@tf-regnskap.no

Siv Tone Bråtveit

Siv Tone Bråtveit

Lønnsrådgiver

Telefon: 51 74 48 95
E-post: siv.tone@tf-regnskap.no

Øyvind Alsvik

Øyvind Alsvik

Regnskapsrådgiver

Telefon: 51 74 48 87
E-post: oyvind@tf-regnskap.no

Aina Merete Østerhus

Aina Merete Østerhus

Regnskapsrådgiver
Autorisert regnskapsfører

For tiden i permisjon

Bjørn Wigdel

Bjørn Wigdel

Daglig leder

Telefon: 51 74 48 84 / 916 12 448
E-post: bjorn@tf-regnskap.no

Brit Dagrun K. Hetlelid

Brit Dagrun K. Hetlelid

Regnskapsrådgiver

Telefon: 51 74 48 95 / 970 68 530
E-post: brit@tf-regnskap.no

Valborg Løge Sandvik

Valborg Løge Sandvik

Regnskapsrådgiver landbruk

Telefon: 51 74 48 80 / 908 54 430
E-post: valborg@tf-regnskap.no

Elin Risøy

Elin Risøy

Regnskaps- og lønnsrådgiver

Telefon: 51 74 48 80
E-post: elin.risoy@tf-regnskap.no