Satser for reise og opphold 2019

Her er oversikt over de viktigste satsene på reise og opphold for 2019.

 

Informasjon vedr satser reise og opphold 2019