Årsoppgjør

Årsoppgjør krever god kunnskap om regnskapsregler og skatteregler. For enkeltpersonforetak skal det utarbeides næringsoppgave og skattemelding med tilhørende skjema. For aksjeselskap skal det i tillegg utarbeides årsregnskap.

Vi kan tilby

  • Utarbeidelse av skattemelding for enkeltpersonforetak, aksjeselskap og andre selskapsformer
  • Utarbeidelse av årsregnskap med noter for aksjeselskap
  • Skatteberegning