Datatilkobling

Vi kan tilby våre kunder oppkobling mot våre datasystemer.

Dette innen områder som fakturering, bokføring, skanning, betaling og lønn.

Dette for at kunden selv skal kunne utføre hele eller deler av arbeidet.

Ved en slik løsning kan kunden utføre arbeid uten å måtte kjøpe programvaren.