Fakturering, kundeoppfølging og inkasso

Fakturering og innkreving er en meget viktig prosess når en driver virksomhet.

Vi tilbyr en tilpasset faktureringstjeneste etter hva du som kunde har behov for.

Vi kan tilby

  • At vi fakturere for deg basert på ditt fakturagrunnlag
  • At du fakturerer selv i vårt økonomisystem
  • Automatisk innlesing av innbetalinger fra kunde til økonomisystemet, som gir deg til en hver tid oppdatert kundereskontro
  • Tilbakemeldinger til deg om kunder som ikke betaler
  • Betalingspåminnelser og purring
  • Avtale og tjenester for inkasso