Lønn og HR

Innenfor område lønn og HR er det stadig endringer i lover og regler. Vi sørger for at vi til enhver tid er oppdatert på det nyeste innenfor regleverket, dette gjennom kursing og annen faglig support. Vi sørger for at lønnsarbeidet blir utført riktig slik at både du som arbeidsgiver og dine ansattes interesser blir ivaretatt.

Vi kan tilby:

 • Innberetning og utbetaling av korrekt lønn
 • Levering A-melding
 • Betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
 • Ajourhold av persondata til avtale om obligatorisk tjenestepensjon, evt. andre forsikringsordninger
 • Føring/oversikt av fravær
 • Kontakt, opplysninger, skjema, refusjon m.m. mot NAV
 • Vi besvarer spørsmål vedr. lønn, ferie/-penger, lønn under sykdom, permisjon etc.
 • Behjelpelig med ansettelseskontrakter og andre formaliteter innen personalområdet

System for timeregistrering:

(Time-app)

 • Til grunnlag for fakturering
 • Til grunnlag for lønnsutbetaling

System for reiseregninger: 

 • Reiseregning via app eller web
 • Enkel håndtering av utlegg, kjøring, diett etc. i forbindelse med reise
 • Kontrolleres og godkjennes av leder, klargjøres for refusjon/utbetaling