Registrering/ etablering av foretak

I Norge finnes det flere ulike selskapsformer som en kan drive. De to vanligste er aksjeselskap og enkeltpersonforetak. Det finnes også en jungel av regler og ting en må passe på i forbindelsen med oppstarte av en virksomhet.

Vi kan tilby

  • Hjelp til valg av selskapsform
  • Utarbeidelse av nødvendige papirer i forbindelse med stiftelse av selskapet
  • Opprettelse av bankkonto og kontakt med bank
  • Hjelp med innhenting av bekreftelse fra bank/revisor ifbm. aksjeinnskudd
  • Registering i Brønnøysundregistet via Altinn
  • MVA-registrering