Regnskap

I dag stilles det stadig større krav fra myndighetene og allmenheten når det gjelder føring og rapportering  av regnskap.
En skal forholde seg til et omfattende regleverk som stadig er i endring. Dette gjelder innenfor alle selskapsformer og størrelser.

Vi kan tilby løsninger og systemer som er tilpasset deg som kunde.
Om du ønsker å gjøre deler av jobben selv, sammen med oss eller om du ønsker vi skal utføre hele jobben.

TF regnskap tilbyr systemer hvor du kan ha full tilgang til oppdatert regnskap, hvor du kan jobbe når og hvor du vil.

Vi finner en løsning som passer deg og din virksomhet.