Elektronisk bilagsflyt

Har du et økonomisystem med elektronisk bilagshåndtering vil det gi deg en enklere hverdag og spare deg for tid.

Inngående faktura kan tas rett inn i system som EHF,  faktura mottatt på mail kan tolkes inn mot system eller papirbilag kan skannes og tolkes. Fakturaene bokføres automatisk med et konteringsforslag. Attestasjon og godkjenning kan gjøres via nettbrett, mobil eller PC. Etter siste godkjenning kan betalingene sendes direkte inn i banken til belastning på forfallsdato.

Når betalingene er utført, bokføres betalingene automatisk i økonomisystemet.

Andre bilag som kvitteringer, utlegg etc. kan skannes eller sendes som bilder inn i systemet, konteres og arkiveres.

Dette gir deg en god oversikt over kostnader, tilgang til elektronisk arkiv og oppslag. Et effektivt regnskap.