Selskapsforvaltning

For alle selskapsformer er det mye formelt papirarbeid som er påkrevd, rapportering til offentlige myndigheter med mer.

Vi kan tilby

  • Utarbeidelse av aksjeeierbok/aksjebevis
  • Bistand i forbindelse med omdanning av til andre selskapsformer (f.eks ENK til AS)
  • Bistand i forbindelse med opphør, oppbud og sletting av firma
  • Bistand med dokumentasjon av transaksjoner med nærstående
  • Utarbeidelse av styreprotokoller
  • Utarbeidelse av generalforsamlingsprotokoller
  • Bistand med å gjøre endringer i selskapsnavn, adresse, styret, daglig leder, signatur, vedtekter med mer.
  • Bistand med flere andre typer endringer