HMS / Kvalitetsarbeid

HMS i din bedrift:

Kjenner du til hvilke krav til helse, miljø og sikkerhet som gjelder for din bransje?

Syns du HMS og internkontroll er krevende?

Vi kan hjelpe deg og tilbyr:

  • Hjelp til å sette opp internkontroll, utføre vernerunder, prosedyrer/instrukser, internrevisjon m.m.
  • Bistand med dokumenter
  • Bistand ved revisjon og tilsyn
  • Hjelp til å sette mål og komme ajour med internkontroll
  • Bestille HMS kort

KSL i landbruket:

Kjenner du til hvilke krav som gjelder for din produksjon?

Vi kan hjelpe og tilbyr:

  • Kompett KSL-rådgivning (HMS, smittevern, beredskapsplakat, slusing, vernerunde, egenrevisjon m.m.)
  • Bistand med dokumenter
  • Bistand ved revisjoner og tilsyn
  • Hjelp til å sette mål og komme ajour med ditt KSL-arbeid